Defacto stedenbouw heeft een maquette gemaakt waarop verhalen over de relatie tussen het landschap en het watersysteem van het Rijnmond gebied te zien zijn. De maquette is gemaakt in opdracht van de familie Volker-van Zwieteren en ter nagedachtenis van hun zoon ir. Thijs van Zwieteren aan de Faculteit Civiele Techniek van de TU Delft geschonken.

Deze maquette laat middels een combinatie van animaties en films de logica van het watersysteem in relatie tot het landschap zien, en gaat daarnaast ook in op hedendaagse thema’s als ecologie, duurzaamheid, de stijgende zeespiegel en energie. De maquette wordt gebruik voor onderwijsdoeleinden en bij bezoeken van internationale delegaties aan de TU Delft. Nieuwe films, presentaties en animaties kunnen aan de opstelling worden toegevoegd, zodat deze kan meegroeien met de laatste ontwikkelingen.

De maquette werd op vrijdag 13 mei feestelijk onthuld op de Faculteit Civiele Techniek in Delft. Het project is tot stand gekomen dankzij bijdragen van het Hoogheemraadschap van Delfland, Van Oord, IV-Infra, Rijkswaterstaat, Witteveen+Bos, Deltares, HKV, TU Delft, Fugro, en de provincie Zuid-Holland.