Locatie: Delft
Status: Ontwerp en realisatie van een innovatieve presentatie maquette
Opdrachtgever: Familie Volker-van Zwieteren / TU Delft
Partners: Model&Objekt, RAV animated visuals
Foto’s: Defacto Stedenbouw, Frank Auperlé

Defacto stedenbouw heeft een maquette gemaakt waarop verhalen over de relatie tussen het landschap en het watersysteem van het Rijnmond gebied te zien zijn. De maquette is gemaakt in opdracht van de familie Volker-van Zwieteren en ter nagedachtenis van hun zoon ir. Thijs van Zwieteren aan de faculteit civiele techniek van de TU Delft geschonken.

De maquette laat middels een combinatie van animaties en films de logica van het watersysteem in relatie tot het landschap zien, daarnaast is er aandacht voor hedendaagse thema’s zoals ecologie, duurzaamheid en energie. De eerste serie films laat zien hoe het gebied is ontstaan, aan de hand van verhalen van experts zoals Han Meyer en Bas Jonkman. We zien hier de overgang van een natuurlijke delta naar een gecontroleerd rivierengebied, de groei van de relatie tussen de haven en de stad door de tijd heen, de werking van een polder en de aanleg van de Deltawerken na de watersnoodramp van ’53.

Vervolgens wordt er doorgekeken naar de toekomstige opgaven in relatie tot klimaatverandering: we zien hoe het gebied zou onderstromen in geval van een dijkdoorbraak en welke maatregelen het Deltaprogramma voorstelt het gebied ook op de lange termijn veilig te houden. Daarbij wordt ingezoomd op enkele icoonprojecten van de Nederlandse waterbouw, waarbij de sterke relatie tussen waterbouw en ruimte inherent is, zoals de Zandmotor en het Ruimte voor de Rivierproject ‘ontpoldering Noordwaard’. Ook wordt er aandacht besteed aan het energievraagstuk en worden de nieuwste technieken op het gebied van een duurzame energievoorziening verbeeld.

De maquette wordt gebruik voor onderwijsdoeleinden en bij bezoeken van internationale delegaties aan de TU Delft. Nieuwe films, presentaties en animaties kunnen aan de opstelling worden toegevoegd, zodat deze kan meegroeien met de laatste ontwikkelingen.

Het project is tot stand gekomen dankzij bijdragen van het Hoogheemraadschap van Delfland, Van Oord, IV-Infra, Rijkswaterstaat, Witteveen+Bos, Deltares, HKV, TU Delft, Fugro, en de provincie Zuid-Holland.

Bezoekadres:
Faculteit civiele techniek TU Delft, 3e verdieping