Locatie: Rivier de Waal
Status: Visualisatie van de lange termijn voorkeursstrategie voor Deltaprogramma Rivieren
Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Het rivierengebied kent het hoogste overstromingsrisico van Nederland. In het deelprogramma ‘Rivieren’ van het Nationaal Deltaprogramma werd onderzocht hoe dit risico teruggebracht kan worden naar een acceptabel niveau. Niet alleen voor nu, maar juist met het oog op de (verre) toekomst, waar onder invloed van klimaatsverandering de rivierwaterafvoer over de Waal, Rijn en Maas nog hoger wordt, met alle gevaar van dien. Deelprogramma Rivieren ontwikkelde een waterveiligheidsstrategie voor de Waal en Merwedes, waar dijkversterkingen in een krachtig samenspel met rivierverruimende maatregelen zorgen voor een waterveilige toekomst. Bij een strategie van een dergelijke omvang en complexiteit wordt elk woord dubbel gewogen. Sterke visualisaties enige onbedoelde dubbelzinnigheid wegnemen en helpen de juiste boodschap over te brengen.

Defacto Stedenbouw ontwikkelde een onderscheidende grafische stijl voor de Voorkeursstrategie Waal en Merwedes. In heldere kaarten en schema’s worden de verschillende waterveiligheidsopgaves uiteengezet en inzichtelijk gemaakt. Een serie programmakaarten laat de lange- en korte termijn maatregelen van de voorkeursstrategie zien door de tijd heen, in duidelijke samenhang met de geografische context en de aan te pakken opgaven. Het typologische onderscheid binnen de verschillende interventies wordt benadrukt in de strakke beeldtaal.

Het resulterende Definitief Advies ‘Voorkeursstrategie Waal en Merwedes’ werd de basis waarop de betrokken stuurgroepen adviseerden aan de Deltacommissaris over de langetermijnstrategie voor waterveiligheid in de Nederlandse rivieren.