Locatie: Pearl River Delta (China)
Status: Integrale ruimtelijke strategie op regionale schaal, voor ecologie, stedelijke ontwikkeling en flood risk management
Opdrachtgever: Delta Competition
Partner: TU Delft
Publicatie: Innovative Solutions for the Delta

Wanwege hun gunstige ligging zijn kuststeden vaak dichtbevolkt en van grote economische waarde. De kwetsbaarheid van deze gebieden neemt echter steeds verder toe. Uit een onderzoek van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) uit 2013, blijkt dat de Chinese stad Guangzhou de meest kwetsbare kuststad is.

Deze kwetsbaarheid voor overstromingen zal alleen maar toenemen onder druk van klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. Tegelijkertijd zorgt soms ongeplande stadsuitbreiding in laaggelegen gebieden ervoor dat de economische schade en slachtoffers in geval van een overstroming nog verder kunnen toenemen. De verstedelijkingsdruk heeft geresulteerd in grootschalige landwinningsprojecten langs de kust, waar overstromingsrisico nog groter is.

Bij deze prijsvraag heeft Defacto laten zien hoe ge├»ntegreerde benadering voor waterveiligheid en ruimtelijke ordening kan bijdragen aan duurzame groei van Deltaregio’s. De Chinese Pearl River Delta is geschikt voor een dergelijke planningsaanpak, aangezien de centrale rol van de overheid het mogelijk maakt om strategie├źn ook daadwerkelijk te realiseren, dit in tegenstelling tot veel andere ontwikkelingslanden.