Locatie: Rijnmond-Drechtsteden
Status: Research-by-design studie naar het effect van vier verschillende regionale waterveiligheidsstrategieen op ruimtelijke kwaliteit.
Opdrachtgever: Rotterdam Climate Initiative
Samenwerking: TU Delft, HKV lijn in water, Port of Rotterdam

Als een van de projecten voor het Nationaal Deltaprogramma heeft Defacto de effecten van de voorspelde hogere waterstanden voor het buitendijks gebied van de regio Rijnmond-Drechtsteden Regio geanalyseerd en in kaart gebracht. Deze gebieden, niet beschermd door een dijk maar vaak verhoogd aangelegde havens of historische binnensteden, kennen een uiteenlopende mate van kwetsbaarheid voor overstromingen. We testen er of door het plaatsen van grote waterkeringen er minder dijken hoeven te worden verhoogd en of door de keringen het buitendijks gebied veiliger wordt.