Locatie: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Status: MIRT onderzoek naar de ruimtelijk economische meekoppelkansen voor de dijkversterkingsopgave 2050.
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
In samenwerking met: Provincie Zuid Holland & Waterschap Rivierenland, Ministerie I&M,Ubbels + Langerak, de Gemeenten Alblasserdam; Sliedrecht; Molenwaard; Hardinxveld- Giessendam; Papendrecht; Gorinchem; Giessenlanden; Zederik; Vianen; Leerdam; Lingewaal

De Voorkeursstrategie van Deltaprogramma voorziet in een hogere waterveiligheidsnorm voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit betekent dat de dijken binnen dit gebied flink moeten worden versterkt om vanaf 2050 te voldoen aan de waterveiligheidsnormen; op sommige trajecten moet de dijk wellicht wel meer dan een meter omhoog. Omdat de dijkversterkingsopgave in dit gebied zo veel groter is dan in andere gebieden in de regio, is er besloten om een onderzoek te starten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). We onderzoeken hierin hoe de waterveiligheidsopgave kan worden opgepakt in synergie met ruimtelijk economische opgaven in het gebied, bijvoorbeeld op het vlak van identiteit, bereikbaarheid, natuur of duurzaamheid.

Defacto heeft in een aantal creatieve workshopsessies de ambities, wensen en kwesties in de regio voor de toekomst samen met de gemeentes, bedrijfsleven en andere belanghebbenden in kaart gebracht. Daarnaast is samen met het waterschap een eerste indicatie van de verwachte dijkversterkingsopgave verbeeld. De sessie hebben geresulteerd in een gebiedseigen typologie voor het samenpakken van dijkversterking en verschillende ruimtelijke opgaves. In de volgende fase van het project werken we aan een serie pilotlocaties, waarin we op lokale schaal laten zien hoe deze synergie kan worden benut om meer ruimtelijk economische waarden te creƫren.