Locatie: Werkendam, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Status: Ontwerpend onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Maritieme Cluster Zuid-Holland
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Gemeente Rotterdam, Regio Drechtsteden en Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
In samenwerking met: Ubbels & Langerak, Atelier NOU, Vereniging Deltametropool, Mauro Parravicini

Het Maritieme Cluster is een belangrijk en stabiel onderdeel van de Nederlandse economie. Het cluster wordt echter beïnvloed door verschillende internationale trends en veranderingen. Dat maakt dat het succes van het cluster afhankelijk is van toekomstscenario’s. Om meer inzicht te verkrijgen in de toekomst van het cluster zijn de Provincie Zuid Holland, MRDH, en de betrokken gemeenten een toekomstverkenning begonnen. Op basis van vier politiek-economische scenario’s (Disaster, Asia Rules, Home Made, en International Conflict), ontwikkeld door de Erasmus Universiteit, zijn de ruimtelijke impact en kansen van het cluster ontwerpend verkend.

De verschillende scenario’s, variërend van een toekomst waarin internationale handel stilvalt (Home Made) tot een situatie waarin China wereldleider wordt (Asia Rules), hebben ieder hun eigen impact op het cluster. Binnen de scenario’s variëren niet alleen de ruimtevraag en de hoeveelheid werkplekken van de bedrijven binnen het cluster, maar ook de manier van samenwerken en profileren.

Defacto heeft middels ontwerpend onderzoek de kansen en bedreigingen van de vier scenario’s voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Werkendam verkend. Door strategische beleidskeuzen kan worden voorgesorteerd op een robuuste toekomst voor het gebied. Bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en innovatieve showcases voor de waterbouw. Of door voldoende ruimte beschikbaar te stellen voor potentiële groei of juist voor transformaties van leegkomende industrieterreinen tot innovatieve broedplaatsen of recreatiepoorten.