Locatie: Kinderdijk- Alblasserdam
Status: Verkenning toekomstbeelden werelderfgoed – Bouwsteen Gebiedsperspectief Kinderdijk
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland, Gemeente Molenlanden, Gemeente Alblasserdam, Waterschap Rivierenland

Kinderdijk is een unieke plek waar UNESCO-werelderfgoed, een ingenieus watermanagement systeem, maritieme toplocaties, bijzondere natuurgebieden en historische woonkernen samenkomen. De groei van het internationale toerisme is in Kinderdijk merkbaar en zetten de balans tussen leefbaarheid en toerisme onder druk, er zijn maatregelen nodig om de leefbaarheid van Kinderdijk te borgen en ruimtelijk- economische kansen te benutten.

Kinderdijk, inclusief Werelderfgoed, ligt in de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam. Maar ook andere partijen zijn bij het erfgoed betrokken, zoals de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Rivierenland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Allemaal hebben ze, soms samen, soms op eigen initiatief, de afgelopen jaren visies, idee├źn en plannen ontwikkeld, die invloed hebben op het erfgoed. Maar een gezamenlijk perspectief op de toekomst ontbrak, daarom is er gewerkt aan een integraal gebiedsperspectief.

Middels analyse en werksessies heeft Defacto met het toekomstbeeld een van de bouwstenen voor het gebiedsperspectief ontwikkeld. Daarbij is verkend welke toekomstige ontwikkelrichtingen er op de lange termijn denkbaar zijn voor het werelderfgoed, hoe bezoekers (nu en in de toekomst) door het gebied bewegen en welke ruimtelijk-economische kansen kunnen worden verzilverd. Hierbij staat de zoektocht naar een goede balans tussen leefbaarheid, bereikbaarheid, ecologie, recreatief potentieel, ruimtelijke kwaliteit, waterveiligheid en economische ontwikkeling centraal.

Op de korte termijn moet Kinderdijk moet een bereikbaarheidsslag (voor een deel een inhaalslag) maken. Daarmee tekent dit gebiedsperspectief zich af als een robuust maatregelenpakket voor de korte termijn. Maar het gebiedsperspectief kijkt ook breder en verder; zo zijn ook ruimtelijke koppelkansen (bijvoorbeeld tussen gebiedsontwikkeling en dijkversterking) en ontwikkelingsrichtingen voor het werelderfgoed voor de langere termijn tot 2030 verkend.