Locatie: Houston, Texas (USA)
Status: Ontwerpend onderzoek alternatieve waterveiligheid strategieën
Opdrachtgever: Bay Area Coastal Protection Alliance
Samenwerking: TU Delft CITG, Texas A&M, IV-infra & Royal HaskoningDHV

De Bolivar Bay in Texas (USA) is via een smalle doorgang verbonden met de Golf van Mexico. Bij flinke stormen of orkanen kan het water in de baai worden opgestuwd, waarbij de miljoenenstad Houston het gevaar loopt te overstromen. Orkaan Ike heeft zo in 2008 al flinke schade in het gebied aangericht. Om de Bolivar Bay af te kunnen sluiten in het geval van dreigend overstormingsgevaar, worden de mogelijkheid van het plaatsen van een stormvloedkering en dijk bij Galveston Island onderzocht.

Tijdens expert workshops worden door middel van ontwerpend onderzoek alternatieve strategieën voor bescherming van de Bay onderzocht. Voor de stromvloedkering zijn er in totaal vier alternatieven in beeld: een zogenaamde ‘barge gate’, ‘hinge gate’, caissons die de smalste opening van de baai afsluiten, of een serie eilanden die de opstuwing van het water in de baai beperken. Bij het ontwerp van de nieuwe zeedijk van 160 kilometer lang speelt de vooral de landschappelijke inpasbaarheid van de dijk een belangrijke rol.