Locatie: Rotterdam Rijnmond
Status: Lange termijn visie, input voor Havenvisie 2013
Opdrachtgever: Havenbedrijf & TU Delft CITG

Het Havenbedrijf Rotterdam is bezig met de Havenvisie 2030. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke toekomst van de haven op de lange termijn. Hoe zal een vijfde, zesde of zevende generatie haven er uit zien? Wat zullen innovaties op het gebied van productieprocessen en energietransities beteken voor de haven en haar omgeving? Om deze vraag te beantwoorden hebben er workshops plaatsgevonden op de TU Delft. Defacto heeft de resultaten van deze workshops in beeld gebracht.