Locatie: Amsterdam, Nederland
Status: Ontwerpend onderzoek kansen voor gevolgbeperking overstromingen
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Waternet
In samenwerking met: Royal HaskoningDHV

Nederland heeft geavanceerd waterveiligheidssysteem, waardoor het een van de veiligste delta’s is om in te wonen en te werken. Vanwege de lage overstromingskansen is gevolgbeperking nog een onderbelicht aspect in de ruimtelijke ontwikkeling.

In opdracht van en samen met de gemeente Amsterdam en Waternet verkennen we als onderdeel van de thematische studie waterveiligheid, kansen voor gevolgbeperking. Daarbij richtten we ons vooral op kansen voor nieuwe woningbouwontwikkelingen. We kijken daarbij zowel naar aandachtspunten voor de nieuwbouwontwikkelingen in relatie tot mogelijke lange termijnstrategieën voor versnelde zeespiegelstijging (zoals geformuleerd in het kennisprogramma zeespiegelstijging) als naar concrete adaptatiekansen.

Op basis van verschillende overstromingsscenario’s en de daarbij behorende de overstromingsdiepten en -kansen hebben we een toolbox met maatregelen voor gevolgbeperking ontwikkeld. Het doel van de kaarten en toolbox is om gevolgbeperking binnen het ruimtelijke domein te agenderen. We willen ontwerpers en ontwikkelaars uitdagen kansen te benutten om gevolgbeperking mee te nemen in gebiedsontwikkelingen. Een samenvatting van de aanbevelingen is opgenomen in de ‘Ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050’.