Locatie: Scheveningen, Den Haag
Status: Een research-by-design study to explore alternative long term flood risk protection measures in relation to opportunities for the redevelopment of the Scheveningen waterfront.
Client: City of The Hague & Atelier Kustkwaliteit, The Netherlands

In opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Den Haag en Atelier Kustkwaliteit heeft Defacto gewerkt aan het ontwerpend onderzoek ‘De stad aan zee en de toekomst van de verharde zeewering’. Dit project onderzoekt de synergiemogelijkheden tussen de lange termijn waterveiligheidsopgave en de ruimtelijke ontwikkeling van Scheveningen. Met drie waterveiligheidsstrategieën als leidend principe; zijnde hard zeewaarts, zacht zeewaarts en de plaatsing van een strekdam zijn drie lange termijn verstedelijkingsmodellen voor Scheveningen uitgewerkt. Hierbij is de waterveiligheidsopgave geïntegreerd met de opgave voor de ruimtelijke kwaliteit, vitaliteit en de bereikbaarheid van het gebied.