Locatie: Zuid-Holland
Status: Onderzoek beeldbepalend erfgoed Zuid-Holland
Opdrachtgever:Provincie Zuid-Holland

Defacto heeft een uitbreiding gemaakt op de cultuurhistorische Atlas van de provincie Zuid-Holland. In de atlas is beeldbepalend erfgoed opgenomen: dit betreft een brede selectie van bijzondere gebouwen en plekken die symbool staan voor de geschiedenis van dorp, stad en streek. Het gaat hierbij niet alleen om de iconen die een beschermde status hebben, maar juist ook om (nog) onbeschermd erfgoed dat een bijzondere waarde kent als beeldmerk of identiteitsdrager.

Het onderzoek bestond uit zowel een expert judgement, als wel een bredere inventarisatie door middel van een enquête onder gemeenten, historische verenigingen en oudheidkamers. De atlas kent kaartlagen met verschillende thema’s waaronder sociale woningbouw onder architectuur, historische oriëntatiepunten en monumentale bebouwing langs historische vaarwegen. Daarnaast zijn er thematische verhaallijnen opgenomen met daarbij steeds de belangrijkste gebouwde iconen van de provincie op het gebied van water, handel & economie, architectuurhistorie, (militaire)verdediging, bestuur, landbouw en stedelijke ontwikkeling.

De verschillende kaartlagen zijn opgenomen in een rapportage en ook gedigitaliseerd zodat deze regelmatig kunnen worden aangevuld. Benieuwd naar de digitale kaartenatlas, kijk dan op:
http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas