Project: SEEDS
Locatie: verschillende Europese case study locaties
Status: Case Study onderzoek en beleidsaanbevelingen voor hergebruik van ruimte
In samenwerking met: Deltares, University of Sheffield, University of Copenhagen,
Regio Groningen-Assen, Vlaamse Landmaatschappij, Lawaetz Foundation, 
South Yorkshire Forest Partnership, Gemeente Goteborg

Het SEEDS project (afkorting van Stimulating Enterprising Environments for Development and Sustainability) heeft als doel om hergebruik van leegstaande kavels te stimuleren, door de basis te leggen voor beleid dat (tijdelijk) hergebruik van ruimte ondersteunt.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de analyse van case studies door heel Europa, variërend van betaalbare kunstenaarsstudio’s tot tijdelijke buurttuinen en pop-up restaurants. Samen met Deltares hield Defacto zich bezig met het projectonderdeel ‘People and Partnerships’ waarbij Stakeholders zijn geïnterviewd om meer inzicht te verkrijgen in de dynamiek tussen betrokken partijen binnen verschillende case studies.

Op basis van deze interviews is een set maatregelen, lessen en goede voorbeelden samengesteld die van waarde kan zijn voor hedendaagse en toekomstige projecten. De succesvolle projecten worden gekarakteriseerd door regelmatige, open en constructieve communicatie en een centrale persoon die de boel bij elkaar hield. Bovendien blijkt het ontwikkelen van een stakeholder strategie, inclusief een duidelijk overzicht van de beschikbare en geïnteresseerde partners en een strak gevoel voor timing wat betreft wanneer welke stakeholder wordt betrokken, bijdraagt aan het succes van een project.

Alle vindingen zijn gepubliceerd in een serie van 8 rapporten, welke gepresenteerd werden bij de SEEDS conferentie in Sheffield, Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoeksrapport ‘People and Partnerships’ (Engelstalig) is te downloaden via de onderstaande knop.

» Download

Cover foto: Stinking Weasel, www.stinkingweasel.co.uk