De rapportage van het Urban Thinkers Report is op het World Urban Forum in Kuala op 13 februari gepresenteerd. Defacto heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het rapport tijdens de Urban Thinkers Campus in juni 2017 op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tijdens deze bijeenkomst zijn er een serie richtlijnen en didactische aspecten geformuleerd die universiteiten over de wereld kan helpen de New Urban Agenda (opgesteld in Quito in Oktober 2016) te integreren in het onderwijscurriculum.

Een concept van de rapportage is hier te verkrijgen.