Workshops & ateliers.

3
Jun 2019
This month the Living with water design workshop takes place in Houston (USA). The workshop is part of the Dutch dialogues workshops series in which a team of Dutch and American experts formulate integrated...

» Read More
16
Oct 2018
The ‘water as leverage’ project has started with a kick-off workshop in Khulna. The mayor of Khulna Mr. Talukeder Abdul Khaleque along with special envoy for international water affairs of the Netherlands, Henk Ovink...

» Read More
23
May 2017
Het gebiedsperspectief van de Noordrand Voorne-Putten wordt verder uitgewerkt. Een van de belangrijke aspecten hierbij is waterrobuustheid en meerlaagsveiligheid. In een gebiedssessie heeft Defacto een workshop begeleid waarin mogelijke koppelingen tussen ruimtelijke ontwikkeling en...

» Read More
24
Nov 2016
In navolging van de publicatie van het eindrapport van het MIRT A5H project worden er verschillende informatiebijeenkomsten voor bewoners gehouden. Inmiddels zijn de resultaten gepresenteerd aan de bewoners van Sliedrecht en Papendrecht. Samen met...

» Read More
21
Sep 2016
In September 2016 zijn de eindrapporten van het langlopende MIRT onderzoek aangeboden aan de Gebiedsraad, bestaande uit alle 11 betrokken gemeenten, het Waterschap, de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu....

» Read More
1
Jul 2013
Voor de Provincie Gelderland organiseert Defacto een serie verbindingsworkshops waterveiligheid en ruimte Merwederivieren, bestaande uit drie gebiedsworkshops en een expertworkshop. Defacto verzorgde het inhoudelijke achtergrondonderzoek, organiseerde en begeleide de workshops en verzorgde de verslaglegging.

» Read More
22
May 2013
Voor het Deltaprogramma werkt Defacto aan het gebiedsproces voor de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Hiervoor wordt een serie workshops georganiseerd waarbij het gebied wordt geïnformeerd en geactiveerd. Defacto bereid de workshops inhoudelijk voor, begeleid deze en...

» Read More
15
May 2013
In opdracht van het Deltaprogramma rivieren verzorgt Defacto een workshop waarbij wordt gezocht naar potentiële meekoppelkansen tussen de waterveiligheidsopgave en de aanleg van de derde haven.

» Read More
28
Apr 2013
In opdracht van het Deltaprogramma Nieuwbouw & herstructurering werkt Defacto aan de Proeftuin Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Tijdens de workshop wordt samen met gebieds- en waterveiligheidsexperts, gewerkt aan meerlaags oplossingen voor waterveiligheid aan de hand van...

» Read More
11
Feb 2012
Voor het project ‘Den Haag stad aan zee’ van atelier kustkwaliteit zijn drie ontwerpworkshops gehouden waarbij civiel ingenieurs en ontwerpers met elkaar van gedachten wisselen over de mogelijke kustbeschermingsprincipes voor Den Haag. Defacto verzorgde...

» Read More
Defacto Architectuur & Stedenbouw
Deel deze pagina met uw online sociaal netwerk