Project nieuws.

23
May 2017
Het gebiedsperspectief van de Noordrand Voorne-Putten wordt verder uitgewerkt. Een van de belangrijke aspecten hierbij is waterrobuustheid en meerlaagsveiligheid. In een gebiedssessie heeft Defacto een workshop begeleid waarin mogelijke koppelingen tussen ruimtelijke ontwikkeling en...

» Read More
23
Mar 2017
Op donderdag 23 maart vond de gebiedssessie voor het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam plaats. In het Grand Hotel Gooiland in Hilversum kwamen ongeveer 50 betrokkenen samen om te onderzoeken hoe de verschillende maatregelen die voortkomen...

» Read More
23
Jan 2017
Woensdag 25 januari zal er in Dordrecht het Minisymposium “Toekomst voor het Maritieme Cluster” plaatsvinden in het Centrum van Dordrecht, De Drechtsteden regio is één van de vijf partners (Provincie Zuid-Holland, MRDH, Gemeente Rotterdam,...

» Read More
15
Dec 2016
De tweede fase van het MIRT Onderzoek Oostkant Amsterdam is op 15 december 2016 feestelijk van start gegaan. In dit MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) wordt de bereikbaarheidsopgave van de A1 bekeken in...

» Read More
24
Nov 2016
In navolging van de publicatie van het eindrapport van het MIRT A5H project worden er verschillende informatiebijeenkomsten voor bewoners gehouden. Inmiddels zijn de resultaten gepresenteerd aan de bewoners van Sliedrecht en Papendrecht. Samen met...

» Read More
15
Nov 2016
Nationaal Deltacommissaris Wim Kuijken heeft op maandag 14 november het eindrapport van het MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in ontvangst genomen. Dit deed hij in een regionale bijeenkomst van het Deltaprogramma, die speciaal voor deze gelegenheid plaatsvond...

» Read More
21
Sep 2016
In September 2016 zijn de eindrapporten van het langlopende MIRT onderzoek aangeboden aan de Gebiedsraad, bestaande uit alle 11 betrokken gemeenten, het Waterschap, de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu....

» Read More
13
May 2016
Defacto stedenbouw heeft een maquette gemaakt waarop verhalen over de relatie tussen het landschap en het watersysteem van het Rijnmond gebied te zien zijn. De maquette is gemaakt in opdracht van de familie Volker-van...

» Read More
1
Nov 2013
Afgelopen donderdag hebben Defacto Stedenbouw en zijn partners de Europese aanbesteding gewonnen voor het opstellen van het Bangladesh Delta Plan 2100. De opdracht is afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het project sluit...

» Read More
23
Oct 2013
De Bolivar Bay in Texas (USA) staat via een relatief smalle doorgang in contact met de Golf van Mexico. Bij flinke stormen of orkanen kan het water in de baai worden opgestuwd, waarbij de...

» Read More
Defacto Architectuur & Stedenbouw
Deel deze pagina met uw online sociaal netwerk