Project: Boerderij Breedam
Locatie: Rijswijk
Type: Landschapsontwerp voor voormalig boerenerf
Opdrachtgever: Peter
In samenwerking met: De Tuinfabriek

Aan rand van Delft ligt het boerenerf Breedam. Na de renovatie van de boerderij en de stallen is Defacto gevraagd om ook het landschapsontwerp voor het erf te verzorgen. Hierbij zijn verschillende karakteristieke inrichtingselementen van het erf als uitgangspunt genomen.

De boerenerven in de ontginningsgebied hebben veelal smalle kavels welke van elkaar worden gescheiden door brede sloten. De boerderij staat langs de weg op de kop van het kavel. De voorkant van het kavel is het werkterrein van de boerin, hier zijn de arbeidsintensieve onderdelen van het erf te vinden zoals de siertuin en (vaak aan de zijkant van de boerderij) de moestuin. Als referentie hieraan is in de voortuin getransformeerd tot een siertuin met verschillende grassen en bloemen. De tuin loopt getrapt omhoog om zo het hoogteverschil tussen de tuin en de dijk waar het huis aan is gebouwd te overbruggen. Ook zijn de grote solitaire bomen aangeplant aan de straatkant van de boerderij, net zoals vroeger (zoals te zien is op de historische foto’s).

Achter’ was het werkterrein van de boer. Het erf is hier open en grootschaliger ingericht: de maat der dingen werd hier voor lange tijd bepaald door de wagens en het vee. Hier was doorgaans ook een hakhoutbosje te vinden, welke we in het tuinontwerp hebben laten terugkomen. Langs het erf hebben we natuurlijke, streekeigen erfafscheidingen gebruikt (zoals essen, elsen, populier, wilg, vlier en een meidoornheg), die de wind tegenhouden en zorgen voor privacy. Voor de verharde delen van het erf zijn de nog aanwezige ijsselstenen hergebruikt.

Oorspronkelijk ging de achterzijde van het erf abrupt over in het land van de droogmakerij. Om dit te benadrukken is de heg aan het achterzijde van het kavel verwijderd. Hierdoor heeft men zowel vanuit de tuin als vanuit de boerderij een mooi, weids uitzicht. De hooiberg achter de stallen, in het midden van het oude erf is omgebouwd tot een comfortabele zitplek met vuurkorf en vormt nu het hart van de tuin.