Location: Nederlandse rivierengebied
Status: Ruimtelijke visie en integraal beeld op het rivierengebied
Client: Deltaprogramma Maas, Deltaprogramma Rijn, Ministerie IenM
In cooperation with: WSP en Wageningen University & Research (WUR)